Permís per Punts
Tota la informació des del teu navegador

Selecciona el teu idioma CASTELLÀCATALÀ
  • Ets a:Inici
  • Notícies
  • Els menors d’edat que facin 135 centímetres d’alçada o menys, hauran de viatjar al seient de darrera

Els menors d’edat que facin 135 centímetres d’alçada o menys, hauran de viatjar al seient de darrera

Comparteix a la teva xarxa social preferida:

A partir del proper 1 d’octubre del 2015, els menors de divuit anys d’edat que facin 1,35 metres d’alçada o menys hauran de viatjar en els seients posteriors del vehicle, en el seu corresponent sistema de retenció Infantil (SRI), segons s'acaba de publicar al BOE.

El decret publicat és el que fa referència al Real Decret 667/2015, que modifica l’article 117 del Reglament General de Circulació, on es regula tot el que fa referència a l’ús obligatori de cinturons de seguretat i dispositius de retenció per a nens en els vehicles.

L’objectiu és el d’adaptar-lo a la Directiva 2014/37/UE de la Comissió, que neix el 27 de febrer del 2014 en la que es recullen els requeriments que han de complir els sistemes de retenció infantil.

Tot i així, aquesta modificació de la normativa de l’ús de cinturons de seguretat contempla tres excepcions:
  • Que els seients de darrera ja estiguin ocupats per altres menors d’edat d’aquella alçada.
  • Que no sigui possible instal•lar totes les cadiretes necessàries.
  • Que es tracti d’un vehicle de dues places..
A més, en el Real Decret s’estableix l’obligació d’instal•lar les cadiretes conforme a les instruccions facilitades pel fabricant, ja que existeixen diferents tipus de sistemes homologats: uns orientats en el sentit de la marxa i uns altres, en sentit contrari.

Així, l’article 117 queda redactat de la següent manera:

«Article 117. Cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil homologats.

1. El conductor i els ocupants dels vehicles estaran obligats a utilitzar, degudament cordats, els cinturons de seguretat homologats, tant en la circulació per vies urbanes com interurbanes. Aquesta obligació, en la qual es fa referència als cinturons de seguretat, no serà exigible en aquells vehicles que no els tinguin instal•lats.
En qualsevol cas, els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres hauran d’utilitzar sistemes de retenció infantil i situar-se en el vehicle d’acord amb el que es disposa en els apartats següents. 

2. En els vehicles de més de nou seients, inclòs el conductor, s’informarà als passatgers de l’obligació de portar cordats els cinturons de seguretat o uns altres sistemes de retenció infantil homologats, pel conductor, pel guia o per la persona encarregada del grup, a través de mitjans audiovisuals o mitjançant cartells o pictogrames, d’acord amb el model que figura en l’annex IV, col•locat en llocs visibles de cada seient.
En aquests vehicles, els ocupants
els quals es fa referència en el paràgraf segon de l’apartat 1 de tres o més anys hauran d’utilitzar sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptat a la seva talla i pes. Quan no es disposi d’aquests sistemes utilitzaran els cinturons de seguretat, sempre que siguin adequats a la seva talla i pes.

3. En els vehicles de fins a nou seients, inclòs el conductor, els ocupants
els quals es fa referència el paràgraf segon de l’apartat 1 de tres o més anys, hauran d’utilitzar sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptat a la seva talla i pes.
Aquests ocupants hauran de situar-se en els seients de darrera. Excepcionalment podran ocupar el seient de davant, sempre que utilitzin sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva talla i pes, en els següents casos:

1º Quan el vehicle no disposi de seients posteriors.
2º Quan tots els seients posteriors estiguin ja ocupats pels menors els quals es refereix el paràgraf segon de l’apartat 1.
3º Quan no sigui possible instal•lar en aquests seients tots els sistemes de retenció infantil.

En cas que ocupin els seients davanters i el vehicle disposi d’airbag frontal, únicament podran utilitzar sistemes de retenció orientats cap enrere si l’airbag s’ha desactivat.

4. Els sistemes de retenció infantil s’instal•laran en el vehicle sempre d’acord amb les instruccions que hagi facilitat al fabricant a través d’un manual, fulletó o publicació electrònica. Les instruccions indicaran de quina forma i en quin tipus de vehicles es poden utilitzar de manera segura.
5. La falta d’instal•lació i la no utilització dels cinturons de seguretat i altres sistemes de retenció infantil homologats tindrà la consideració d’infracció greu o molt greu, conforme a lo establert en l’article 65, apartats 4.h) y 5.ll), respectivament, del text articulat.»


També es modifica el número 4º de l’apartat A) «Matriculació ordinària», de l’annex XIII «Matriculació», del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Real Decret 2822/1998, del 23 de desembre, que queda redactat de la següent manera:

«4º Tarja d’inspecció tècnica que podrà emetre’s en suport paper o en suport electrònic. Tot i el que s’ha citat anteriorment, les targetes d’inspecció tècnica tipus B per a vehicles de categoria M o N, i tipus BL, hauran d’estar emeses de manera obligatòria en suport electrònic.
Si el vehicle és d’importació, es presentarà el document únic administratiu (DUA) o document alternatiu, en cas de procedir d’un Estat part de l’Acord EEE diferent d’España, excepte que en la targeta d’inspecció tècnica consti la diligència d’importació.» 
Comparteix a la teva xarxa social preferida:

Cercador ràpid

Localitza el curs que millor s'adapti a les teves necessitats filtrant per centre, tipus de curs o data d'inici.
Per centre:Llistar els centres que imparteixen cursos de punts
Per tipus de curs:
Per data de curs:

La UTE FAC-CNAE està formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya juntament amb la Confederació Nacional d'Autoescoles.
UTE FAC-CNAE
C/ Mineria, 62-64, baixos
08038 Barcelona
Tel. 900 10 20 88
permisperpunts@recuperapunts.cat